שירת ביאליק

1934 -1873

שירת ביאליק מורכבת ורבת ממדים. כדי להתבונן בשירתו ולהבינה לא די בהתבוננות בטקסט הבודד אלא יש להבין את ההקשר ההיסטורי והחברתי, את אישיותו המורכבת, והלכי רוחו. ז"א התבוננות טקסטואלית וחוץ טקסטואלית. מחקרים רבים עוסקים בשירתו והם יהיו מגולמים בניתוחים השונים. המקורות ששמשו אותי הם של עדי צמח, הלל ברזל, נורית צין, שלמה הרציג וקולגות שאיתן יכולתי לחלוק את לבטי. השירים המוצגים בפרק זה תואמים את תכנית הלימודים העדכנית תשע"א.

לניתוחים לשירי ביאליק לחצו כאן