יום חמישי, 19 במאי 2011

שני יסודות - זלדה

שני יסודות / זלדה

זלדה שניאורסון (1914-1984), יקאטרינוסלב, רוסיה. שנת עלייה: 1925.
משפחה דתית. חינוך חסידי.

קיימים בשיר שני יסודות מנוגדים: הלהבה והברוש.
מדובר במטונימיות לשני היסודות, שכן הלהבה מייצגת את יסוד האש, ואילו הברוש – את יסוד האדמה.
מה מאפיין את יסוד האש?
חום, בערה, תנועה, התפרצות, חוסר גבולות, אור, הארה, ויטליות.
מה מאפיין את יסוד האדמה?
סטטיות, קיבעון, ביטחון, עוגן, שורשיות, רוגע.
איך הלהבה רואה את הברוש? מה ההבחנה שהיא עושה?
הלהבה רואה את הברוש באופן מאוד ברור ומובחן: מה שהוא כן ומה שהוא לא.
לטענתה, הברוש עוטה גאון = גאוותן ושאנן = אדיש.
ומה אין בו לדעתה? אין בו טרוף, אין בו רוחניות, אין בו דמיון ואין בו חרות.
מהי הנימה שבה נאמרים הדברים, שבה נעשית ההבחנה?
ביקורתית, שיפוטית, מחאתית. הלהבה יוצרת הבחנה מאוד ברורה בין "יש" ל"אין", בין "חיובי" ל"שלילי". בין "מה שצריך" לבין "איך שהדברים באמת", כהבנתה.
מה משותף לתכונות שהיא אינה רואה בברוש? מה משותף לטרוף, לרוחניות, לדמיון ולחירות?
האם מדובר בערכים חיוביים? מדוע?
מדובר בערכים שמאפשרים לפרוץ, לצאת מגבולות, לצאת ממסגרות, ספונטניות.
איך היא רואה את הגאווה שהיא מעניקה לברוש?
"עתיקה וקודרת".
עתיקה – כלומר ישנה, מקובעת, לא רלוונטית.
קודרת - קרה, אפלה. כל מה שמנוגד ללהבה.
אין היא רואה את התכונות הללו כחיוביות: אולי שלווה, רוגע, יציבות, ביטחון, שורשיות.

"לו יכלתי...בטל" – מה מייצג הממסד?
חוקים, סדר, גבולות, היעדר פשרה. ערכים הפוכים מטירוף, מדמיון, מחירות ומרוחניות. מבחינתה, החיים חסרי ניצוץ. ואולם, נשאלת השאלה: האם מה שמייצג הממסד שלילי בהכרח? האם סדר הוא שלילי? האם חוקיות? האם ביטחון ויציבות בהכרח שליליים?

מהו ה"ממסד" בשיר הזה?
תקופות השנה.
"תקופות השנה" מהוות את המחזוריות של הטבע. לטענתה, הברוש תלוי בתקופות השנה וכן בגורמי טבע כאדמה, כאוויר, כשמש, כמטר וכטל, אולם דווקא הברוש הוא עץ רב-שנתי ואינו תלוי בתקופות השנה. ובהנחה שהוא אכן תלוי בגורמים הללו – מדוע מדובר ב"תלות ארורה"? מדוע התלות במשהו/במישהו מייצרת תחושה רעה? "תלות" פירושה גם קשר, משמעת, אינטראקציה.
בניגוד ללהבה שאומרת, הברוש שותק. בניגוד אליה, אין לו צורך להחצין, אבל אין הדבר אומר, כמובן, שמה שאולי מכיל אותה אינו מכיל גם אותו. הוא יודע שיש בו טרוף, חרות, דמיון ורוחניות. יש לשים לב לכך שסדר הערכים הללו שונה. אולי כי סדר העדיפויות שלו שונה (ייתכן שהרוחניות חשובה יותר ללהבה, ואילו בשביל הברוש דווקא החרות חשובה יותר, ואכן העובדה שאין לו צורך להחצין את תכונותיו מעידה על חירותו). האיכויות הללו מצויות בגורמים או באנשים באופן שמתאים להם יותר: יש מי שהחירות חשובה לו יותר, יש מי שהרוחניות. אולי זו הסיבה שאין היא מזהה אצלו את אותן האיכויות. ואולם, בעבור שניהם הטירוף מצוי בראש סדר העדיפויות – רמז לכך שניתן לפרוץ בשתי דרכים: באקסטטיות – כמו הלהבה, ובפריצה ישרה לשמים – כמו הברוש.

השיר מלא ניגודים: אש ואדמה, דיבור ושתיקה, ממסד ודמיון, גבולות ופריצת גבולות, חום וקור, אולי יסוד גברי מול יסוד נשי (היפוך הקונבנציה התרבותית בין ה"גברי" ל"נשי": בדרך-כלל הגבר הוא הצייד, חסר הגבולות, הפורץ המעז, החופשי, ואילו האישה מסמלת את הביטחון, הקבע, הגבולות, האדמה. כאן התפקידים מתהפכים). הלהבה היא חסרת יציבות, צבעיה חמים, ואילו הברוש יציב, קווי המתאר שלו דקים, צבעו אחר. אולם דווקא מתוך אי השוויון נוצר איזשהו דמיון.
הלהבה – בסיום השיר היא כבר שלהבת – רואה את העולם באופן דיכוטומי (חצוי, מחולק לשניים): מה שיש ומה שאין. שחור ולבן. אולם השיר דווקא מערער על הדיכוטומיה הזו. הדיון שהוא מעלה הוא על גוונים: ישנן דרכים שונות למבע; לא כל מה שנראה בחוץ קיים באמת ולא כל מה שקיים באמת נראה כלפי חוץ. הברוש יכול להיות מאופק ושתקן, אך גם בעל חרות, דמיון או רוחניות. על-ידי אותה שלהבת תזזיתית הוא ייתפס כאדיש, כגאוותן, כמנוכר, אולם דווקא היא זו שרואה את העולם בגבולות מאוד ברורים: יש בך או אין בך את זה; אם אתה כך, אתה וודאי לא כך (ייתכן שזה מה שמכעיס אותה כל-כך ומה שגורם לה להשתולל: כל מה שיש בה מייד מופגן החוצה, מה שיש הוא מה שרואים, והיא אכן אומרת: "כאשר אני רואה". אולי משום-כך אין טעם להסביר לה). נראה שלברוש יש לא רק יכולת איפוק, אלא גם ראייה מגוונת יותר, בוגרת יותר, יכולת לשתוק. הוא יודע שיש בו, אבל השלהבת לא תבין ולא תאמין. אין לה היכולת – לא מבחינה שכלית ולא מבחינה רגשית.
יש לשים לב לכך, שדווקא בעבור הלהבה החיים נוראים, ואילו הברוש, שקשור גם לממסד, פחות תזזיתי ממנה. אדרבה, אם הממסד נורא כל-כך מדוע אין היא שורפת אותו? אולי כי יש לה גבולות: הלא אין חרות בלא גבולות, אין טרוף בלא שפיות, אין דמיון בלא מציאות ולא רוחניות בלא גשמיות. אם העולם היה בנוי בלא מציאות, בלא גבולות ובלא שפיות, הרי לא היה צורך בטירוף, בחירות או בדמיון. כלומר, השיר מערער גם על ההבחנה הזו. בדרך-כלל באנשים מורכבים יש מזה ומזה. איננו רק שלהבות או רק ברושים. החיים אינם מתנהלים על-פי תפיסת עולמה הנחרצת של השלהבת. דווקא היא זו שרואה את העולם ב"קוביות". בקטגוריות.

ייתכן שהמשפט האחרון בשיר נמסר על-ידי הדובר השירי או על-ידי הברוש עצמו:
אם על-ידי הדובר השירי – הרי שהוא נוקט עמדה.
אם על-ידי הברוש עצמו – נראה שהוא באמת גאוותן. אולם הוא משאיר אפשרות להידברות: הוא מכיר אותה היטב, מודע לחולשותיה, אין לו צורך להמשיך "להתנצח" אתה. בניגוד אליה, הוא מקבל אותה כפי שהיא.

אמצעים אמנותיים
השיר נמסר בשלושה משפטים:
1.האופן שבו הלהבה רואה את הברוש.
2.מה היתה עושה אילו.
3.ההבנה של הברוש.
הלהבה, כמו הלהבה, משתלטת על השיר. כמותית, היא מכילה בו יותר שורות (לדבר על עיצוב אסתטי של יצירות ספרות – כיצד הצורה משרתת את התוכן).
אנפורות:
"כמה" – מדגישה את ההתרסה שלה, את המחאה שלה
"בלי שמץ של" – בלי בכלל. אין לו קצה של רוחניות, או של טירוף. הדגשה על ההיעדר שלו בעיניה, אבל בעיקר על תפיסת העולם הקיצונית שלה.
"יש בו" – למרות ההצהרות המפורשות של הלהבה, ניכר דווקא שבברוש יש הרבה מאוד. השיר מסתיים עם ההכלה הגדולה. עם התוכן של הברוש.
פסיחות:
"החיים / הנוראים"
"הייתי שורפת / את הממסד"
יש קשר בין הפסיחות: היא היתה אולי שורפת את החיים בגלל הממסד הנורא. הנוראיות של החיים משולה לממסד. מבחינה צורנית, הפסיחה מעידה תמיד על מצב רגשי. כאן המצב הרגשי הוא אקסטטי. ניתן לראות את התזזיתיות, את חוסר האחידות בשורות של הלהבה. אצל הברוש השורות מסודרות ואין פסיחות.

טופז אילה, פלס דלית

יום שלישי, 3 במאי 2011

סיפור אהבה - אפלפלד

סיפור אהבה / אהרון אפלפלד

פתיחה (עד "הנה").
כיצד מתגלם כאן סיפור האהבה בין בני הזוג?
יש קשר זוגי בין השניים: כבוד (אינו רוצה להפריע מנוחתה), פרנסה מצדו, ניהול משק הבית מצדה (דואגת שיהיה יפה), שיחות.
אבל –
יש לשים לב שהמספר (כל-יודע) מרבה לתאר את העולם הנפרד שלהם יותר מאשר את עולמם יחד.
כבר בפסקה הראשונה, ניכר כי עולם העסקים של קובה תופש מקום מרכזי בחייו, הרבה יותר מאשר נישואיו. למשל?
"בינואר נשא את רוזה לאישה. למחרת נחפז לצאת לעסקיו". – הוא לא השתהה במקום הרומנטי, בקשר החדש עם כלתו הטרייה. אפילו לא ציין כמה ימי "ירח דבש". תחת זאת, עסקיו היו כל עולמו. הם הסבו לו קורת רוח. גם כשהיה חוזר הביתה בערב מאוחר נשאר רכון על ניירותיו.
עיקר עשייתה של רוזה הוא התקנת הבית. ואולם, אין מדובר בבית שוקק חיים. מה שמאפיין אותו הוא "דממה", שנוסף לה עוד "שקט גדוש" (לשים לב, פסקה של שלוש שורות, כמה שקט יש). הבית נקי מאוד. הניקיון מבהיק מהחדרים. למעשה, מדובר בבית נקי מדי. מתי הניקיון מבהיק מהחדרים? כשאין חיים בבית. מתי המרבדים סופגים את הקולות? כשאין אנשים שיספגו אותם. רוזה משתדלת לייפות את הבית, אבל גם ניסיונה זה נכשל, שכן הוילאות כבדים והחום הכהה שולט – כל אלה מהווים תפאורה קודרת לחייהם של בני הזוג.
זאת ועוד, אם החיים של קובה הם עסקיו בעולם הגדול, הרי החיים של רוזה מגולמים בחלומות ובזיכרונות מבית ילדותה. החלומות אינם מרפים מרוזה ומעסיקים אותה גם בשעות הערות. אין אנו יודעים מה מעלים החלומות, אך ניכר שמדובר בחלומות טורדניים, כשרוזה מנסה להתעלם מהם ("החלומות שווא ידברו"). למעשה, גם את החלומות היא מנסה לתקן, כמו את הבית כולו (ביהדות "תיקון חלום", משמעו מניעת גזרה, אם איננו מתעסקים בחלום). ואולם, אנחנו הקוראים יודעים, כי החלומות – תפקידם להעלות תובנה אמתית על חיינו, כזו שפעמים רבות, אנחנו מנסים להדחיק בחי היומיום.

כאשר מתקיימים דיאלוגים בין בני הזוג הם דלים ומצומצמים. הם חושפים עולם רגשי חסכני ומקומץ. בפירוש נאמר: "פזרן היה בממונו וקמצן באהבה". דוגמה מובהקת לכך היא הפצרתו של קובה באשתו לקנות ככל העולה על רוחה – פיצוי חומרי על חסך רגשי ועל העדרם של גילויי חיבה בין השניים. גם כאשר מתקיים דיאלוג – הוא אינו חושף אלא את הנתק בין בני הזוג: כשהוא מתאר את עולם העסקים שבחוץ (שלו הוא מייחס הבטחה, נועזות והתלהבות, ולא לחיי נישואיו), היא מתנתקת ורואה את הכפר שממנו באה. כלומר, גם ברגעי השיתוף, כל אחד מהם שקוע בעולמו שלו.

כיצד ניתן להבין את כותרת הסיפור לאחר קריאת הפתיחה?
כותרת אירונית. הרי הזוגיות נעדרת גילויי אהבה.
כבר משפט הפתיחה בסיפור מגלם את התחושה של דבר מה שנידון מלכתחילה לכישלון,
על-אף שמדובר בזוג טרי.
כמו ביצירות אחרות של אפלפלד, גם כאן ניתן לראות דמויות מסורסות, גיבורים תלושים, מנותקים מעולמם הרגשי, חסרי ארוס. אכן, הפואטיקה הייחודית של אפלפלד מינימליסטית, מאופקת ושתקנית, בין השאר כפועל יוצא של גילום חוויה חסרה וריקה.
בדרך-כלל בפתיחתו של סיפור קצר אנחנו מתוודעים לציוני זמן ומקום. כאן אין ציונים כאלה – מה שמגביר את תחושת הניתוק והתלישות אצל הקוראים.


בכל פתיחה של סיפור קצר, יש לזהות את הגרעין העלילתי או את הבעיה שעולה ושעתידה להיפתר בדרך כלשהי. הציר העלילתי של הסיפור הזה נע במאבק בין ארוס (כוחות החיים, התשוקה, היצרים) לתאנטוס (כיסופי המוות, השפל, השקט, המועקה, הבדידות בקשר, הנפרדות).

עד "אין למנוע זו ממנה".
"והנה באו ימי מבחן" – על אילו ימי מבחן מדובר? על מה מעידים בדרך-כלל ימי מבחן?
על עתות משבר. משהו קורה בבית שמצריך התגייסות אחרת של בני הזוג: רוזה נקעה רגלה.

יש לשים לב לטכניקה הסיפורית של אפלפלד, שבה הוא מעלה כיוון עלילתי מסוים, ותחתיו מפרט תחושה פנימית או אפיזודה אחרת, לעתים הפוכה. למשל: "רוזה נקעה רגלה. ואז החלו ימי האושר הקצרים". (דוגמה נוספת: "בינואר נשא את רוזה לאישה. למחרת נחפז לצאת לעסקיו").

ולענייננו, מעז יצא מתוק. המשבר הזה הוביל לימי אושר בבית רוזה וקובה. משבר עשוי להפריד בין בני זוג או לחבר ביניהם. דווקא בני הזוג הזה, שחסרים גילויי חום ואהבה, בעת המשבר הזה – מתקרבים: קובה הקדים לחזור הביתה, טיפל ברוזה במסירות, הביא לה ארוחות למיטתה, קישט את חדרה בתמונות, בפרחים, בבשמים ובפירות, אפילו בבדים חדשים – הבית שוקק בריחות ובטעמים של חיים. ניתן אפילו לשמוע את שקשוקה של מכונת התפירה. התיאור חי וסינסתזי.
ובתוך התיאור הפורה והחייכני של ימי הקרבה ביניהם – מה מעיב על האושר?
1.דאגותיו של קובה – שאין אנו יודעים מהן.
2.ביקוריהן התכופים של הקרובות – מה מטריד בהן?
אותן קרובות "מספרות בגודש ציורי שלא חסר גסות על עסקי נשים והריון". הן מדברות על מין! נושאים אלה לא עולים בין רוזה לקובה. הכניעה לתשוקות היא עניין שרוזה אינה מכירה מחיי הזוגיות שלה. היא מאזינה לסיפוריהן. קובה "משתאה להוויה זו". המספר כבר הגדיר את אופי מערכת היחסים על -ידי אמירה קולעת לגבי קובה: “קמצן היה באהבה ופזרן היה בממונו".
הפסקה העוקבת עוסקת בחלומותיה של רוזה. באיזה סוג של חלומות מדובר? ... .

קובה, למרות חייו נטולי הארוס, היה מאושר. אמנם מדובר בימי אושר קצרים (משפט החוזר פעמיים). מה בדיוק עשה אותו מאושר?
שרוזה נזקקה לו. שהיה עליו לטפל בה.

יש לשים לב שוב לפואטיקה האפלפלדית: "ימי האושר לא האריכו. אחרי חודש עמדה רוזה איתנה על רגליה ולא נזקקה לאיש" (היינו מצפים לדעיכתה או לנסיגתה, ולא להחלמתה).

קובה, שהעביר את כל מוקד עולמו מהחוץ לבית בזמן מחלתה, חש שאינו נחוץ יותר בהחלמתה. ומכאן, חלה ההידרדרות דווקא במצבו שלו. כיצד ניכר הדבר?
  • הוא אינו יוצא עוד לישיבות הערב – ישיבות גברים.
  • הוא מתכנס בתוך ביתו וצופה על העולם שבחוץ דרך הז'ורנלים.
התפקידים ביניהם מתהפכים: בפתיחה הוא היה "איש העולם הגדול", והיא היתה אמונה על משק הבית. בעת, הוא זה שנשאר בבית ורוזה מגלה את העולם שבחוץ, כשהיא מבינה אותו, נטמעת בו, ובעיקר – נהנית מכל רגע.
הוא שקוע יותר ויותר בהרהוריו (יש לשים לב שהמילה הרהורים חוזרת על עצמה שוב
ושוב , ומשמשת כאמצעי לעיצוב עולמו הפנימי של קובה.

עד "ומתבוננות בפניו".
המפנה בסיפור זה הוא ההידרדרות במצבו של קובה. כיצד הוא מתואר?
  • זריזותו נעלמה.
  • שרוי בעולמות אחרים.
  • כוח ההחלטה ניטל ממנו ("ואולי כוח אחר").
  • חלה והזדקן.
קובה, שהיה איש מעשה, הופך לפסיבי ולמדוכא.
הקרובות, בניגוד לרופא שממעיט במחלתו, סבורות שאין מרפא למחלתו. והקרובות, כמו תמיד, צודקות.
כמו הקרובות, המהוות דמויות משנה שתחושתן היא רמז מטרים להמשך – הקרובות הן מעין מקהלה יוונית – ספק אלות גורל, ספק ידועניות – כך גם החלומות מהווים רמז מטרים להמשך.
במוטיב החלום פגשנו עוד קודם (חלומותיה הטורדניים של רוזה, שהיא מסלקת אותם מחיי היומיום). כעת, נראה שגם קובה חולם ויש לעקוב אחר החלומות ולראות כיצד חלומות אלה משפיעים עליו.
עד "חייבים לשכוח".
אם היה עליכם לבחור מילה מנחה – מהי המילה החוזרת ומהדהדת לאורך השורות האחרונות?
קובה אינו חדל מהרהוריו. (להדגים, וגם להתייחס לתמונה: שתי רקדניות צעירות ואיש אפור מהורהר).
על מה הוא מהרהר? מה מטריד אותו?
רגשות אשם או דבר מה שאיננו יודעים מהו. אולם, ניתן להבין שמדובר במשהו שקשור לעבר. יש לשים לב לתפישות החיים השונות של רוזה וקובה. קובה חושב ש"אדם אינו רשאי להשכיח את הכל ולחיות מחדש", ועל אדם לשאת בכבוד את גילו, את בדידותו ואת אלמנותו, ש"הרי זוהי התפארת" – זוהי חשיבה כובלת ונוקשה מאוד. מכאן, ניתן להניח כי לקובה היו חיים קודמים, חיים שנגמרו (אף עצם היותה של רוזה צעירה ממנו. נישואים שניים).
לעומתו, גישתה של רוזה היא שחייבים לשכוח ולהתחיל מחדש. ההבדל בין גישותיהם הוא שמוליד את התייחסותם השונה לחלומות בפרט (הוא מהורהר רוב הזמן – חולם גם בערותו – היא מסלקת את חלומותיה) ולחיים בכלל.

עד "כבת אחת-עשרה".
אילו פרטים חדשים גילינו על קובה?
שהיתה לו משפחה: אישה וילדה, ואלה נספו בשואה.
פרטים אקספוזיציוניים אלה הם מפתח להבנת דמותו של קובה.
הוא מלא רגשות אשם על שנישא שוב ועל שלא נשאר עגון. חלומו חושף זאת היטב. זיכרונות החיים הקודמים והמשקל שיש להם אצל קובה הם אותם זרמים סמויים המניעים את דמותו. ניתן להבין דרך כך את הרהוריו הרבים, את יחסו לרוזה, את "התמכרותו לעבודה, את העדר הארוס ואת חולשתו ומחלתו שמשתלטות עליו. אירועי העבר, שלא מתוארים בסיפור אלא ברמיזות בלבד, הם למעשה המניעים את הסיפור ומכתיבים את כיוונה של העלילה.
על רקע זה ניתן להבין מדוע קובה אינו מוכן להירפא ומסרב לבית ההבראה כבקשתה של
רוזה – החיים נראים לו כבגידה באהוביו שנספו.

עד "יצאו לבית ההבראה".
הסיפור כולו צועד לכל אורכו לעבר החידלון, אל "נקודת השפל של השקט". הסיפור מלא רמזים מטרימים לגבי סיומו של סיפור האהבה, אם ניתן לקרוא לו כך. הקשר בין רוזה לקובה אינו נטול אהבה – יש בו כבוד, הערכה ואחריות זה לזה, ואולם הקשר שלהם נעדר ארוס, משום שהארוס נספה עם בני משפחתו של קובה מהחיים הקודמים. התשוקה לחיים נספתה אתם.
רמזים מטרימים בסיפור ראינו במשפטים מסוימים ("נקודת השפל של השקט, אל אותם המסתרים שמשם אין שבים"), בדממת המוות השרויה לאורכו (המלים "שקט" ו"דממה" שזורות בו למכביר), בחלומות של בני הזוג, בעמדתו של המספר ובהערותיו ("ימי האושר לא האריכו", "כה המשיכו החיים לזרום באטיות משהה, כשהם מטעימים אותו את טעמה החריף של הפרידה" – בעמוד זה). כלומר, היפרדותם זה מזה היא בלתי נמנעת. חיים בלא תשוקה הם בלתי אפשריים. במיוחד לאור העובדה שאחד מבני הזוג בחר בחיים – רוזה (כשמה כן היא, חיה ומלבלבת) מניחה את העבר מאחוריה: אינה שוקעת בחלומותיה ("חלומות שווא ידברו", פעמיים), עסוקה בהתקנת הבית (תרתי משמע) וגם בעניינים שבחוץ. היא חיונית ואופטימית יותר, פורחת בימי האביב.
מדוע מרגיש קובה שהוא נתבע להכרעה? בין מה למה עליו להכריע?
בין העבר להווה; בין אהבתו לרוזה לבין נאמנותו למשפחתו שנספתה.

עד הסוף.
דווקא בבית ההבראה יוצאת נשמתו של קובה (אירוניה). נשאלת השאלה: מדוע עכשיו? מה יש בסיטואציה בסיום הסיפור המאפשר לו להשיב נשמתו לבורא?
מבחינת המרחב, רוזה וקובה יצאו לבית הבראה על-מנת להיטיב את בריאותו. כיוון שקובה אינו יכול לחיות חיים בריאים – הלא החיים השפויים שהיו לו אבדו – הוא מוציא את נשמתו בדיוק אז. הוא מרשה לעצמו לעשות זאת, אחרי שהוא מתבונן ברוזה, הפורחת ומשחקת ונהנית מכל מה שמסביבה. תיאורה מנוגד כל-כך לשלו. רוזה משתלבת בנוף האביבי, שפריחתו מטונימית לפריחתה שלה. קובה אינו יכול ליטול חלק בחיות הזאת ("קובה היה יושב בכורסה ומסתכל").
יש לשים לב, קודם אמר קובה "איני רשאי להשאיר את רוזה... אני חייב לשמור עליה". וכעת, "רשאי אני להסתלק" (פעמיים). קובה עוזב את העולם רק לאחר שהוא מוודא שאשתו-בתו (שהופקדה בידיו) תוכל לחיות חיים מלאים ועצמאיים גם בלעדיו.

מה היתה, אם כן, הבעיה של הסיפור?
העדר ארוס. מערכת יחסים בלתי תקינה בין גבר לאישה (הגם שאוהבת).
כיצד נפתרת הבעיה? מהי ההתרה?
כאשר קובה מסתלק מן העולם, הוא למעשה משחרר את רוזה כדי להתקין בית אמתי, ולמצוא לעצמה סיפור אהבה מלא תשוקה לחיים. עובדה פרדוקסלית היא שקובה מוציא את נשמתו בבית ההבראה – הרי לשם נוסעים אנשים כדי להרפא. ואולם, זהו פרדוקס לכאורה, שכן במותו הוא הביא להבראת הבית ול"שחרורה" של רוזה ממערכת היחסים החולה ביניהם.

סיפור קצר יכלול גם מוטיב או שניים מרכזיים. תפקידם של המוטיבים הוא לסייע בעיצוב הדמויות ולהוות סממן חשוב בהנעת העלילה קדימה.
מהם המוטיבים המרכזיים בסיפור?
מוטיב החולי – המוטיב מדגיש את הניגוד שבין קובה לרוזה. בעוד שאצל רוזה החולי הוא זמני ופיזיולוגי וניתן לריפוי, הרי אצל קובה מדובר במחלה מתמשכת, על רקע נפשי, מקורה בארועי העבר שאינם מרפים ממנו, ועל-כן היא חשוכת מרפא. על רקע זה קיים הקונפליקט הפנימי שלו, הנקרע בין העבר להווה ועל רקע זה עינויי הנפש והסיוטים.
מוטיב החלומות – החלום הוא ראי לנפש האדם. הוא מעלה אותם הארועים, שאנו מכחישים או דוחקים אותם ביומיום. החלומות בסיפור מבטאים היטב את הניגוד שבים רוזה לקובה: בעוד רוזה מסלקת את חלומותיה ואינה מתעסקת בהם (ואכן איננו יודעים מהם או ממה רוזה בורחת), קובה אינו מצליח להרפות מן החלומות והם מתמזגים לתוך המציאות שלו. הסיבה לכך היא שקובה מלא רגשות אשם ואין הוא יכול להניח לפרק של חייו הקודמים להיסגר. אדרבה, רק במותו ובהצטרפותו אל משפחתו הנספית גם החלומות באים אל קצם.

לא ברור היכן מתרחשת העלילה, ואולם יש להניח שהאירועים מתרחשים בארץ (לפי מלים מסוימות: מושבה, חוץ-לארץ, בית הבראה) עם ראשית ההתיישבות. אין חיבור לזמן ולמקום ספציפיים, בדיוק על-מנת להבליט את תחושת התלישות והחסר בעולמם של הגיבורים. כן ידוע שהסיפור מתרחש במשך שלושה חודשים בערך (ינואר – האביב): ובאביב, כאשר רוזה פורחת, דווקא אז קמל קובה ומוציא את נשמתו.

הסיפור מייצר יותר אוירה מאשר מתאר מהלך עניינים. סיפור של תנודות נפש (רתוק). הפואטיקה של אפלפלד שתקנית ומינימליסטית. הדיאלוגים קצרים ופשוטים (מילנר). בכל- זאת הוא מצליח להכניס אותנו אל עולמן של דמויותיו ואל ייסורי נפשן.
המדובר הוא בדמויות בודדות, רדופות עבר, מיוסרות ופגומות. הכוח המניע את העלילה הוא המאבק בין התשוקה לחיות (שלה) אל מול החידלון (שלו).


אהרון אפלפלד, יליד 1932, צ'רנוביץ', רומניה.
שנות המלחמה הן השנים המעצבות הן את חייו, הן את יצירתו.
אפלפלד עלה לארץ ב-1946.
כתב עשרות ספרים, ובהם רומנים וסיפורים. בשנת 1987 – חתן פרס ישראל לספרות.
סיפור זה לקוח מתוך קובץ הסיפורים "עשן" (1962).


אילה טופז
דלית פלס